Mária – Spoluvykupiteľka, Orodovnica a Pomocnica

14. září 2011 v 17:53 | Miroslav Čonka |  Zamyslenia
Nuž toto by mala byť piata mariánska dogma a zároveň aj posledná. V Cirkvi dodnes boli vyhlásené iba štyri mariánske dogmy. Poslednou dogmou prijatou cirkvou bolo o Nanebovstúpení Panny Márie. Slovo dogma pochádza z gréckeho "to dedogmenon" - to, čo je pevne stanovené. Cirkevní otcovia prvých storočí nazývali dogmami určité, pevné zásady viery a mravov. V 4. storočí sa rozumeli dogmami najmä pravdy viery. V dnešnom rečovom používaní cirkvi a teológie (jednoznačne od 18. storočia) je dogma výrokom, ktorý je predmetom božskej a katolíckej viery, teda výrokom, ktorý cirkev výslovne prostredníctvom riadneho učiteľského úradu alebo pápežskou alebo koncilovou definíciou vyhlasuje za zjavený od Boha tak, že jeho popretie je herézou.

Pojem Spoluvykupiteľka je silný výraz pre mnohých a v dnešných časoch ekumenizmu a spoločného dialógu katolíckej cirkvi s inými cirkvami, by prijatie dogmy bolo nevhodné a preto aj nebola táto dogma prijatá. Mnoho ľudí chápe zle a mylne vnímanie katolíckej cirkvi voči Panne Márii. Panna Mária však spolupracovala na vykúpení ľudstva viac než hocikto v celých dejinách Zeme! Nezabúdajme na to, že Boh si vzal telo z jej tela aby sa mohol inkarnovať na túto Zem a stať sa človekom. Boh našiel práve v nej zaľúbenie. Ona mu povedala svoje áno, nech sa stane Jeho vôľa. A tak si vzal telo z Márie Panny. Panna Mária doslova bola jedno telo s Bohom po celú dobu svojho tehotenstva. Stala sa nevestou Ducha Svätého. Zatienil ju Duch Svätý a ona počala. Skrze ňu prišla na túto Zem spása. Na orodovanie a prosbu Panny Márie sa deje prvý Ježišov zázrak. Ona bola tým impulzom vďaka ktorej zjavil Pán Ježiš svoju Božskú moc. Vraví jej, že ešte neprišla jeho hodina, ale ako jej Syn vo všetkom poslušný ku svojim rodičom a k zákonu koná svoj prvý zázrak a zjavuje svoju Božskú moc. Jeho prejavenie a účinkovanie je teda úzko prepojené s osobou Panny Márie. Vo chválospeve Magnificat Panna Mária hovorí že ju budú blahoslaviť všetky pokolenia. Celá cirkev je zjednotená v Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý je hlava cirkvi a pravý vinič. Apoštol Pavol neraz vyzýva iných veriacich aby sa modlili za nich a za neho. Šimon, ktorý poblúdil a chcel si kúpiť Božie dary prosí apoštolov aby sa za neho modlili, nech ho nepostretne trest a Pán mu tento čin odpustí a zmiluje sa. Celá cirkev tvorí jednotu a je povzbudzovaná k tomu aby sa jednotliví jej členovia vzájomne za seba modlili. Sám Pán Ježiš sa modlí za celú cirkev k Otcovi v Jánovom evanjeliu sedemnástej kapitole. Apoštol Pavol tiež píše že aj Duch Svätý sa za nás prihovára Rim 8:26.Niektorí však nachádzajú väčšiu milosť u Boha skrze svoju vieru a lásku a poslušnosť. Takých ľudí hneď Boh vypočuje v ich prosbách, lebo má v nich zaľúbenie a prosia dobre. Preto ostatní sa zvyknú k nim utiekať a prosiť o ich modlitbu, príhovor u Boha za nich. Panna Mária ako najviac obdarená Božími milosťami, ktorá je nevesta Ducha Svätého, Matka Syna, milovaná dcéra Otca, Kráľovná Neba je samozrejme aj členkou cirkvi. Tou najvýznamnejšou. Preto nie je nič zvláštne ak sa stovky miliónov ľudí ku nej utieka a žiada ju o modlitbu a príhovor u jej Syna. Zároveň vzťah medzi matkou a Synom nebol prerušený ani v nebi. Ježiš vypočuje svoju mamu a vykoná to o čo ho ona prosí, lebo ona prosí vždy dobre a vždy za dobré. Preto je nanajvýš rozumné sa utiekať ku Panne Márii o príhovor. Ona za nás oroduje u svojho Syna. Zároveň nám aj tým pomáha, lebo jej Syn a náš Pán Ježiš Kristus splní svojej mame to o čo ho ona prosí. Ona je teda prvoradou sprostredkovateľkou milostí pre nás. Cirkev putujúca ostáva v jednote s cirkvou oslávenou ako aj s cirkvou trpiacou. A tak vravíme: Buď pozdravená, ty čo si našla plnosť milostí u Boha. Pán je s tebou a požehnaná si nad všetky ženy a požehnaný je plod tvojho života Ježiš. Ty svätá Mária, ktorá si Božou Matkou, vypros nám milosť u svojho Syna za nás úbohých hriešnikov teraz aj v čase našej smrti aby sme prišli do neba. V liste Jakubovi 5:16 je písané: "Modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého." Kto je už len spravodlivejší než Matka Božia? Kráľovná všetkých svätých, na ktorej niet jediného hriechu? O nej sa tiež píše, že bude trpieť spolu so svojim Synom. Jej srdce bude mečom prepichnuté. Každá matka toto vie jednoznačne pochopiť, ktorej Syna zabili. Je to ako by jej srdce mečom prebodli. A matka, ktorá by ešte videla ako jej dieťa trpí až kým nezomrie... O tom sa nemusím ani rozpisovať. Videl som mamy, ktoré stratili synov vo vojnách, síce len v televízii, no to stačí aby som videl aké boli celé zničené a to neboli ani pri tom ako ich synovia zomierali. Toto dokáže úplne pochopiť jedine matka čo niečo takéto zažila. Pri tomto som si spomenul na baladu, ktorú napísal evanjelik Martin Rázus a volá sa Matka. V nej odsudzuje vojnu ale zároveň je v nej opísaná obrovská láska Matky ku jej synovi.

Pojem Spoluvykupiteľka je potrebné lepšie vysvetliť aby bol pochopený všetkými. Je len jeden vykupiteľ a tým je Pán Ježiš Kristus. Zároveň však nikto z ľudí sa nepodieľal na vykupiteľskom diele tak ako sa podieľala Jeho Matka. Tento titul a zásluha by jej mala byť uznaná a pridelená všetkými, ktorí veria v jej Syna.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Anton Horník - Haky Anton Horník - Haky | E-mail | 15. září 2011 v 1:09 | Reagovat

Mirko, pozdravujem Ťa!  :-))  
Takáto dogma nebude nikdy prijatá, lebo nemá v ničom oporu ani v Písme, ani v Tradícii... Spolupútnička a Spolutrpiteľka áno, ale Spoluvykupiteľka nie. Vykupiteľ je jediný a to Pán Ježiš Kristus, ktorý nás vykúpil svojou SMRŤOU A ZMŔTVYCHVSTANÍM... - a jedno bez druhého nemá zmysel - a Panna Mária neurobila ani jedno, ani druhé - a nebola k tomu ani predurčená. Bola vyvolená byť Matkou Vykupiteľa...
Pozdravuje Ťa Anton Horník - Haky :-)
P.S.:    Chýbaš nám...

2 Miroslav Čonka Miroslav Čonka | 15. září 2011 v 8:13 | Reagovat

Práve ten pojem sa veľmi nehodí. Ale diskutuje sa o tom v cirkvi už dlhú dobu. Podpisujú sa za to dokonca petície. Ešte za svojho života Matka Tereza podpísala tiež. Text som zameral práve na toto: Dňa 8. februára 2008 vydalo päť kardinálov tlačovú správu týkajúcu sa ich listu z 1. januára 2008, ktorý adresovali všetkým kardinálom a biskupom sveta a v ktorom pozývajú vyšších cirkevných hodnostárov sveta, aby sa pridali k ich požiadavke na pápeža Benedikta XVI., aby slávnostne vyhlásil dogmu o úlohe Preblahoslavenej Panny Márie ako Duchovnej Matky ľudstva pod jej tromi dôležitými úlohami ako Spoluvykupiteľky, Prostredníčky všetkých milostí a Orodovníčky. Títo piati kardináli, Emimecie – Telesphore kardinál Toppo, Luis kardinál Aponte Martínez, Varkey kardinál Vithayathil, Ricardo kardinál Vidal a Ernesto kardinál Corripio Ahumada priložili k tejto výzve svoj návrh (či petíciu) a pozvali všetkých kardinálov a biskupov, aby ho podpísali a poslali Svätému Otcovi

A aj ja pozdravujem

3 Miroslav Čonka Miroslav Čonka | 15. září 2011 v 8:21 | Reagovat

No a ešte chcem k tomu pridať aj toto: “Pápež Ján Pavol II. sa vyjadril aspoň šesťkrát o Márii Spoluvykupiteľke, pri niektorých vyjadreniach som bol prítomný osobne“, povedal otec biskup Pavol Hnilica vo svojej homílii 3. augusta. 1997 v Litmanovej).
Kedy a kde
Na generálnej audiencii 8. septembra 1982 Svätý Otec povedal: “Panna Mária, aj keď bola počatá a narodená bez poškvrny hriechu, obdivuhodným spôsobom spolutrpela so svojim Božským Synom, aby sa stala Spoluvykupiteľkou ľudstva.
“K Madone – Spoluvykupiteľke sa svätý Karol obracia s osobitným dôrazom“, spomenul Ján Pavol II. v príhovore pred modlitbou Anjel Pána 4. novembra 1984 v Arone, rodisku sv. Karola Boromejského.
V príhovore v chráme Matky Božej v Alborade Guayaquil v Ekvádore, 31. januára 1985 Ján Pavol II. povedal: “Máriina úloha Spoluvykupiteľky neprestala oslávením jej Syna.”
Na Kvetnú nedeľu a 1. svetový deň mládeže, 31. marca 1985 pápež povedal: “Nech Mária Spoluvykupiteľka, ku ktorej pozdvihujeme svoju modlitbu, spojí túžbu Vykupiteľa s túžbou našou.”
V sobotu 24. marca 1990 v príhovore k chorým Ján Pavol II. povedal: “Presvätá Mária, Spoluvykupiteľka ľudského rodu popri svojom Synovi nech vám dá stále odvahu a dôveru.
Pred modlitbou Anjel Pána na Námestí Farnese 6. oktôbra 1991 Svätý Otec hovoril o sv. Brigite. Okrem iného povedal: “Brigita sa pozerala na Pannu Máriu ako na vzor a oporu v rozličných chvíľach svojho života. S rozhodnosťou ohlasovala jej božské privilégium Nepoškvrneného Počatia. Rozjímala o jej neobyčajnom poslaní Matky Vykupiteľa. Vzývala ju ako Nepoškvrnenú, Bolestnú a Spoluvykupiteľku, vyzdvihujúc jej jedinečnú úlohu v dejinách spásy a v živote kresťanského ľudu.

4 biroscakovarenata biroscakovarenata | 15. září 2011 v 23:14 | Reagovat

[1]:Ahoj, musím súhlasiť s o. Antonom. Vieš, že nedokážem diskutovať na takúto tému, nemám na to vedomosti, ale doteraz som sa nikde nestretla s takýmto pomenovaním Panny Márie. Najpriliehavejšie sú podľa mňa Matka Vykupiteľa, Orodovníčka či Sedembolestná... Myslíš, že je to až také podstatné, aby jej bola privlastnená úloha Spoluvykupiteľky? Prečo? Najpodstatnejšie je to, že je Matkou Božou. A zároveň aj našou Nebeskou Matkou :-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama