Nedeľa

3. listopadu 2011 v 12:41 | Miroslav Čonka |  Zamyslenia
Nedávno som si tak pozeral kadejaké nové stránky na internete s kresťanským obsahom a natrafil som aj na stránku, kde bola otázka za tisíc eur. Kto ju zodpovie správne, tak vyhrá tisíc eur. Šlo o to, aby človek poukázal na nejaký citát z Písma, ktorý hovorí o tom, že nedeľa sa má sláviť ako Pánov deň.

No samozrejme, že to bola jasná provokácia. Dnes mám pocit, ako keby sa kresťania delili na kresťanov a katolíkov. Ja som kresťan a ja som katolík. Ako keby pojem katolík už neznamenalo ani byť kresťanom. Nevravím, že len katolíci slávia nedeľu, ale ustanovili ju. Ale táto otázka nebola jediný dôvod, prečo som sa dostal k nedeli ako takej. V poslednej dobe sa totiž aj diskutuje o voľnej nedeli v kruhu katolíkov a vo svete.

Tak ako to je vlastne s nedeľou. Niečo sa nám hovorí, niečo sa píše v Katechizme Katolíckej Cirkvi a potom sú ľudia, čo tvrdia, že nedeľa je doslovné rúhanie sa Bohu, lebo sa má zachovávať sobota a v sobotu sa máme zdržiavať aj práce. Akokoľvek sa to berie, my nedeľu už nemáme v takom ponímaní ako mali a majú židia sobotu. Pán Ježiš neprišiel zákon zrušiť, ale ho naplniť a tak sa ním začala nová zmluva s Bohom a ľuďmi. Ľuďmi všeobecne, pretože je to zmluva so všetkými národmi zeme. S Pánom Ježišom sa začala nová etapa pre ľudstvo.

V úvode Skutkov apoštolov sa dočítame, ako Pán Ježiš vystúpil do neba a že bola práve vtedy sobota, že učeníci prešli toľko, čo je povolené prejsť v sobotu. Asi im Pán Ježiš nepovedal, že už nezachovávajte sobotu, ale slávte nedeľu.

Paradoxom je to, že cirkev mala byť židovsko - pohanská pôvodne. Na sneme v Jeruzaleme sa apoštoli radili, čo s pohanmi. Nakoniec sa dohodli, že pohania aby zachovávali len to, čo je najnutnejšie a najpotrebnejšie. Pohania však počtom samozrejme prerástli židov, čo je pochopiteľné a zároveň to židovstvo sa oddelilo od zvyšku pohanov, čo uverili v Pána Ježiša. Napokon sa miesto židovsko - pohanskej cirkvi, stala len pohanská ( V tom zmysle, že to neboli židia, ale len čisto noví kresťania, z rôznych národov). To bol úplne prvý rozkol v cirkvi. Neskoršie sa medzi židmi a kresťanmi vybudovala doslova nenávisť. Samotní cirkevní otcovia vystupovali proti židom. Židia boli obviňovaní hlavne zo smrti Ježiša. Nenávisť bola obrovská. V cirkvi sa začala sláviť nedeľa. Určitý čas to bolo až tak, že kto sa rozhodol zachovávať sobotu, tak bol potrestaný. Kadejaké bludy sa vždy šírili už od samotného počiatku cirkvi medzi ľuďmi. Takže v dejinách sa nájdu aj takí, ktorí sa snažili navrátiť v niektorých zvykoch ku židovstvu.

Koncil v Laodicei v roku 364: Nepatrí sa, aby kresťania podľa židovského zvyku svätili sobotu, ale aby v tento deň pracovali. Avšak ako kresťania, pokiaľ môžu, majú prednostne svätiť nedeľný deň. Ale ak by boli pristihnutí, že svätia ako Židia, nech sú prekliati od Krista. Kresťania nesmú napodobňovať Židov vo svätení soboty, ale majú svätiť nedeľu ako radostný deň Kristovho vzkriesenia.

2. Nicejský koncil v roku 787 v pravidle číslo 8 hovorí o Židoch, ktorí prijali kresťanstvo, ale zachovávajú naďalej tajne Mojžišov zákon, aby takíto boli vylúčení z cirkvi a nezúčastňovali sa na modlitbách a spoločenstvách, kým sa nezrieknu židovských výmyslov a naozaj príjmu kresťanstvo. Toto pravidlo zahŕňa aj zachovávanie soboty.

Cirkev prešla rôznymi etapami v histórii a veľa by sa jej dalo vyčítať. Dnes má už ku židovstvu iný postoj. Ján Pavol II. sa aj verejne ospravedlnil za všetky omyly cirkvi a prosil o odpustenie s tým, že všetko odpúšťa všetkým. Tým naplnil aj príkaz Pána Ježiša aby sme si odpúšťali navzájom a uzmierovali sa medzi sebou. Slávenie nedele sa však už ustálilo. Je to tradícia cirkvi. V Písme nenájdeme žiadnu priamu zmienku o nedeli, kde sa píše: Slávte nedelu. Máme tam písané však o prvom dni v týždni, že sa zhromažďovali na slávení lámaní chleba. Skutky apoštolov 20,7 a aj Prvý list Korinťanom 16,2. My katolíci však nemáme Písmo ako jediný, neomylný zdroj vo viere a morálke. Máme aj pápeža, ktorý má tiež post neomylnosti. Samozrejme len čo sa týka vecí vyhlásených Ex Cathedra aj to je prepojené s náväznosťou na tradíciu. Čo nám mnohé reformované cirkvi vyčítajú. Vyčítajú nám aj to, že v samotnom Katechizme máme veci, ktoré sú vyslovene v rozpore s Písmom. (Osobne som sa stretol s týmto postojom, aj keď neviem koľkí reformovaní si dali tú námahu ho vôbec prečítať, keď podľa mňa ho ani množstvo katolíkov nemá prečítaný. Sám som ho neprečítal celý a priznávam sa k tomu.) A Katechizmus ich nazýva skôr spoločenstvami, než cirkvami, pretože nemajú plnosť sviatostí. Takže na samotný koniec aby som ešte uviedol, čo spomína náš Katechizmus Katolíckej Cirkvi o slávení nedele.

2190 Sobotu, ktorá predstavovala zavŕšenie prvého stvorenia, nahradila nedeľa pripomínajúca nové stvorenie, ktoré sa začalo Kristovým zmŕtvychvstaním.

2175 nedeľa sa zreteľne líši od soboty,(1166) po ktorej každý týždeň časovo nasleduje, a pre kresťanov nahrádza jej obradný predpis. V Kristovej Veľkej noci nedeľa završuje duchovnú pravdu židovskej soboty a zvestuje večný odpočinok človeka v Bohu. Veď kult Zákona pripravoval Kristovo tajomstvo a to, čo sa v kulte konalo, zobrazovalo určitý aspekt vzťahujúci sa na Krista:
"Tí, čo žili v starom poriadku vecí, prešli k novej nádeji; už nezachovávajú sobotu, ale žijú podľa Pánovho dňa, v ktorom i náš život povstal skrze neho a skrze jeho smrť."

1167 nedeľa je v najplnšom zmysle slova dňom liturgického zhromaždenia, dňom, keď sa veriaci zhromažďujú, "aby počúvali Božie slovo a zúčastnili sa na Eucharistii, a tak slávili pamiatku umučenia, zmŕtvychvstania a slávy Pána Ježiša a vzdávali vďaky Bohu, ktorý ich vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej":

"Keď teda rozjímame, [Kriste], o slávnych podivuhodných skutkoch a zázračných znameniach, ktoré sa stali v tento svätý nedeľný deň tvojho svätého zmŕtvychvstania, hovoríme: Požehnaný je nedeľný deň, lebo v ňom sa začalo stvorenie,… vykúpenie sveta,… obnovenie ľudského pokolenia… V ňom sa skvejú nebo i zem a celý vesmír sa naplnil svetlom. Požehnaný je Pánov deň, lebo v ňom boli otvorené brány raja, aby Adam a všetci vyhnaní mohli do neho bez obáv vstúpiť."

Dúfam vás niektorých obohatil o niečo tento dlhší príspevok a prekonali ste sa ho prečítať, i keď to je vždy len na vás. Nech vás žehná Pán!
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama