Únor 2012

Gideonovci?

5. února 2012 v 13:56 | Mgr. Ivana Škodová |  Sväté Písmo
Dobrý deň, dnes prišla mama z práce a priniesla malú modrú knižku, na ktorej je napísané Nová
zmluva. Dnu som sa dočítala, že ide o Gideonovcov. Zaujímalo by ma, čo je to za spoločenstvo, ktoré
zadarmo rozdáva biblie, či je nebezpečné. Ďakujem s pozdravom A.

Základné informácie o Gideonovcoch nám poskytol dlhoročný člen tohto spoločenstva.
The Gideons International vznikli pred 100 rokmi. Nie je to cirkev, ale združenie
kresťanských podnikateľov, živnostníkov aj odborníkov. Celosvetovo pôsobia v 192 krajinách
sveta. Ich poslaním je rozširovať Bibliu a Novú Zmluvu (časť Biblie) zdarma žiakom,
študentom, vojakom, polícii, zdravotníkom aj pacientom, v hoteloch.

Na Slovensku pôsobí ako občianske združenie zaregistrované štátom, ktorého dobrovoľnými
členmi sú ľudia z evanjelikálnych zborov štátom uznaných cirkví okrem členov Katolíckej
cirkvi, Adventistov siedmeho dňa, Svedkov Jehovových ani Kresťanských spoločenstiev
(napr. u nás Milosť). Členmi nemôžu byť kazatelia ani kňazi, ktorí sú platení štátom. Členovia
pracujú v jednotlivých miestnych "campoch" od Bratislavy po východ Slovenska, prevažne
v krajských mestách, menej je to na juhu Slovenska

V porovnaní s adventistami a rímokatolíkmi ide doktrinálne o iné učenie. Katolíci nedali
súhlas na preklad žalmov a prísloví pre použitie gideonských Nových Zmlúv. Preto je na
Slovensku použitý preklad evanjelický a nie rímskokatolícky a používa sa trojjazyčný preklad
- angličtina, nemčina slovenčina. Rímskokatolícki predstavení (biskupi, kňazi) preto
neodporúčajú používať a čítať gideonskú Novú Zmluvu (nie je tam inprimátur), pretože je to
pre nich citlivá otázka.
.
V našej praxi sme sa nestreli doposiaľ so žiadnym klientom, ktorý by mal problém s týmto
spoločenstvom a ani odborná literatúra ich neuvádza medzi rizikovými skupinami so
sektárskymi charakteristikami.

Viac nájdete na stránke v angličtine www.gideons.org.